KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Lokalpolitik og borgere

Tre ud af fire vælgere er sikre på, at de vil stemme til kommunalvalget. Det er færre end tidligere. Men mere borgerinddragelse og direkte information kan hjælpe på borgernes interesse, viser denne rapport.
Udskriv Del på
Forfattere: Ulf Hjelmar og Sune Welling Hansen
Udgivet: September 2013

Lokalpolitik og borgere

Konklusion

Tre ud af fire vælgere er sikre på, at de vil stemme til kommunalvalget. Det er færre end tidligere.

For 12 år siden sagde 86 procent af vælgerne, at de helt sikkert ville stemme til kommunalvalget. I dag er det tal faldet til 75 procent. Samme tendens ser man også i de andre nordiske lande.

Undersøgelsen viser, at der er blevet færre, som siger, at de er meget interesserede i lokalpolitik. I dag er det kun 9 %, som erklærer sig meget interesserede i lokalpolitik, i 2001 var det 16 %. Analysen viser, at det især er de unge og de kortuddannede, som er mindre interesserede i lokalpolitik end tidligere.

I undersøgelsen har der været særlig fokus på de 18 til 24-årige og på vælgere med anden etnisk baggrund end dansk. Disse to grupper har nemlig den laveste valgdeltagelse, og den er oven i købet faldet de senere år. Undersøgelsen viser da også, at knap tre ud af fire unge mener, at lokalpolitik er svært eller uinteressant.

Hver tredje borger med anden etnisk baggrund oplever, at det er svært eller uinteressant at deltage i lokalpolitik. Et fællestræk for mange af dem er, at de oplever sprog- og kulturbarrierer, som gør det vanskeligt for dem at deltage i lokalpolitik.

Anbefalinger

Undersøgelsen peger på, at lokalpolitikken i højere grad skal konkretiseres og omhandle bestemte emner, som man som borger er interesseret i og kan forholde sig til. Borgerne giver udtryk for, at hvis kommunen tydeligt kan anskueliggøre, at bestemte lokalpolitiske spørgsmål har en betydning for borgerne, så vil man som borger også have lyst til at engagere sig i debatten.

Borgerne peger også på, at der bør være en højere grad af gennemsigtighed i lokalpolitikken. Der mangler, ifølge mange borgere i undersøgelsen, let tilgængelig information om lokalpolitik og mulighed for at deltage i beslutningsprocessen. Samtidig bør det være mere klart, at det rent faktisk nytter at deltage i lokalpolitikken.

Baggrund

Undersøgelsen er blevet gennemført for Økonomi- og Indenrigsministeriet for at give ministeriet et forskningsmæssigt grundlag for mulige anbefalinger og ideer om eventuelle forbedringer i det lokale demokratis funktion. Det er også ambitionen, at spørgeskemaundersøgelsen og Økonomi- og Indenrigsministeriets øvrige aktiviteter på området kan fungere som inspiration for kandidaterne til kommunalvalget i november 2013.

Metode

Konklusionerne er draget på baggrund af en kombination af en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse og en telefonbaseret spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen blev gennemført i marts til april 2013 og resulterede i 1.370 besvarelser af spørgeskemaet. Svarprocenten i spørgeskemaundersøgelsen blev 56,5 %. Dataindsamlingen blev foretaget af Danmarks Statistik.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområde: Social
Kontakt

Ulf Hjelmar

Programleder

3155 0420 / ulhj@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev