KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Effektiv organisering af almen praksis

Erfaringer fra udlandet
Sekretariatet for udvalget vedrørende almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen har bedt om en belysning af konkrete tiltag i udlandet, der bidrager til at sikre en effektiv organisering af almen praksis.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Hansen, Marie Henriette Madsen og Pia Kürstein Kjellberg
Udgivet: August 2008

Effektiv organisering af almen praksis

I notatet præsenteres og diskuteres en række centrale nøgletal om organiseringen af almen praksis i England og Holland, og der gives en beskrivelse af de mere konkrete erfaringer med kvalitetshonorering (England), udvidet praksisbudget (England), praksisakkreditering (Holland), specialuddannede kronikersygeplejersker (Holland) og sundhedscentre (Holland).

De to lande er udvalgt på grund af deres sammenlignelige praksissektor og sammenlignelige udfordringer med hensyn til demografi, færre læger med videre.

Notatet er udarbejdet som inspiration til et udvalgsarbejde om almen praksis rolle i fremtidens sundhedsvæsen, som regeringen, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Lægeforeningen og Sygeplejerådet har deltaget i.

Den samlede rapport fra udvalgsarbejdet kan findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Type: Notat
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed