KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kapacitet i fremtidens almen praksis

Muligheder og udfordringer for at realisere de overordnede visioner
Der er stordriftsfordele forbundet med store lægehuse – men der skal arbejdes målrettet for at opnå dem. Det er en af hovedkonklusionerne i denne rapport, der stiller skarpt på mulighederne for at øge kapaciteten i almen praksis. 
Udskriv Del på
Udgivet: Marts 2010

Kapacitet i fremtidens almen praksis

Konklusionen stammer fra et casestudie af lægehuse, der allerede har en meget høj kapacitet. Nogle lægehuse har skabt en høj kapacitet primært ved at arbejde mange timer, mens andre har opnået stordriftsfordele ved at sætte eksplicit fokus på uddelegering, interne arbejdsgange og den daglige personale- og driftsledelse der er i almen praksis.

Forskelligheden i hvordan de enkelte lægehuse arbejder, afspejle også i lægehusenes forhold til regionen. Her er det svært at finde generelle løsninger, der passer til den enkelte praksis.

Derfor peger rapporten på, at der på regionalt og nationalt niveau bør igangsættes en fælles og forpligtende indsats der kan langtidssikre almen praksis og de gode resultater, der kan observeres i de enkelte praksis.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed