KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Inspiration til effektiv anvendelse af CT-scannere

Et læringsprojekt på ni radiologiske afdelinger
Ændret arbejdstilrettelæggelse kan effektivisere CT-scanninger væsentligt!

 

Udskriv Del på
Forfattere: Henriette Mabeck og Pia Kürstein Kjellberg
Udgivet: Februar 2010

Inspiration til effektiv anvendelse af CT-scannere

Denne rapport indeholder en lang række konkrete forslag til ændring i arbejdstilrettelæggelse på radiologiske afdelinger. Idéerne stammer fra et casetudie, der har undersøgt anvendelse af apparatur og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med udførelse af CT-undersøgelser på ni radiologiske afdelinger i 2008-2009.

Undersøgelsens tre hovedbudskaber er:

■ der er mulighed for at effektivisere alle steder
■ alle afdelinger har gode idéer som andre kan anvende
■ anvendelse af kvalitative og participatoriske metoder kan motivere kliniske ledelser til effektivisering

Vi har ikke sammenlignet af afdelingernes produktion og effektivitet som i traditionelle benchmarking-projekter. Derimod har vi inddraget de deltagende afdelinger i en løbende lærings- og forandringsproces.

Det iterative design med vekslen mellem dataindsamling og præsentation har sikret en løbende formidling af resultater. Ved at inddrage erfaringer fra de deltagende afdelinger har undersøgelsen motiveret ledere og medarbejdere til at gennemføre konkrete forbedringer i løbet af projektperioden.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed