KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Er der styr på mig?

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv
For patienter handler sammenhæng om de nære begivenheder og relationer i mødet med læger og sygeplejersker, i samtalen, i hverdagen og i de arbejdsgange, der bidrager til at forme forløbet. 
Udskriv Del på
Forfattere: Helle Max Martin
Udgivet: Januar 2010

Er der styr på mig?

Derimod har patienterne ringe indsigt i den organisatoriske tilrettelæggelse af forløbet. Det er en af konklusionerne i denne kvalitative undersøgelse af patienternes perspektiv på sammenhængende patientforløb.

Rapporten anbefaler at arbejdet med at skabe sammenhæng for patienterne ikke skal fokusere så ensidigt på at skabe effektive processer og arbejdsgange på sygehusene.

Der skal et særligt fokus på de konkrete møder mellem patient og sundhedsvæsen både i udredning og under indlæggelse. For patienter handler sammenhæng om de nære begivenheder og relationer i mødet med læger og sygeplejersker, i samtalen, i hverdagen og i de arbejdsgange, der bidrager til at forme forløbet.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed