KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Fra pleje og omsorg til rehabilitering - viden og anbefalinger

Fredericia Kommune har siden 2007 arbejdet på at ændre hjemmeplejen, så indsatsen i højere grad fungerer rehabiliterende end blot omsorgsgivende. 
Udskriv Del på
Forfattere: Pia Kürstein Kjellberg, Rikke Ibsen og Jakob Kjellberg
Udgivet: September 2011

Fra pleje og omsorg til rehabilitering - viden og anbefalinger

Dette notat samler de væsentligste konklusioner og anbefalinger. Målgruppen er andre kommuner, der interesserer sig for eller er i gang med projekter, der minder om Fredericia Kommunes projekt.

Notatet er udarbejdet af DSI på vegne af KL - Kommunernes Landsforening, FOA - Fag og Arbejde, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.

Type: Notat
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed