KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Styring i praksis

Inspiration fra British Columbia
Intensive tilbud om støtte til organisationsudvikling koblet til økonomiske incitamenter kan give positive resultater i udviklingen af almen praksis. 
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Hansen og Pia Kürstein Kjellberg
Udgivet: December 2010

Styring i praksis

Det viser erfaringer fra reformer af praksissektoren i British Columbia i Canada. De har også haft gode erfaringer med at samle større grupper af lægepraksis i juridisk forpligtende enheder, som myndighederne kan indgå bindende aftaler med.

Rapporten gennemgår de canadiske erfaringer med reformer af almen praksis og konkluderer, at selvom der er betydelige forskelle mellem sundhedssystemerne og situationen i British Columbia og Danmark, kan de canadiske erfaringer være inspirerende i forhold til en dansk kontekst.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed