KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Styring i praksis

Erfaringer fra de danske regioner
Selvom der i høj grad er enighed om de overordnede målsætninger for almen praksis, er regionernes erfaringer med at styre sektoren i fællesskab med de praktiserende læger blandede.
Udskriv Del på
Forfattere: Jakob Hansen, Pia Kürstein Kjellberg, Martin Sandberg Buch, Henning Vos og Peder Hindborg
Udgivet: December 2010

Styring i praksis

Regionerne har alle gode erfaringer med konkrete styringsmæssige tiltag i form af øget dialog og støtte og træning til de praktiserende læger. Men samtidig oplever de, at det er svært at indgå samlede forpligtende aftaler med alle læger, og dermed svært at blive involveret i hvordan den enkelte læge driver sin praksis.

Det er nogle af konklusionerne i denne rapport, der ser på regionernes erfaringer med styring af almen praksis. Rapporten beskriver en række af de konkrete tiltag regionerne har benyttet i samarbejdet med almen praksis og kan dermed fungere som gensidig inspiration regionerne imellem.

 

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed