KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Ny honorarstruktur i almen praksis. Sammenfatning af konklusioner

En ny honorarstruktur baseret på fast løn kan ikke stå alene i forhold til de udfordringer, der er for almen praksis. Det er hovedkonklusionen på KORA’s evaluering af et forsøg med en ny honorarstruktur for almen praksis, der i perioden 1.1.2012 – 1.7.2012 er gennemført på Bornholm.
Udskriv Del på
Udgivet: September 2012

Ny honorarstruktur i almen praksis. Sammenfatning af konklusioner

Undersøgelsen viser, at forbruget af vagtlæge er steget i forsøgsperioden, samt at en enkelt casepraksis har valgt at omlægge en daglig fremmødekonsultation til opfølgningstid og indføre en ugentlig kaffepause.

Der er ikke set øvrige ændringer i forsøgsperioden, hvilket kan tolkes i retning af at de indlejrede strukturer blandt patienter og praktiserende læger har en karakter, som opretholder en vis kontinuitet i den eksisterende patientbehandling.

Konsekvenserne af en ændret honorarmodel på længere sigt er fortsat uklare. Analyserne finder tegn på, at en ændret honorarstruktur vil kunne understøtte de omlægninger, der ønskes i form af en mere hensigtsmæssige arbejdstilrettelæggelse ved behandling af kronikerpatienter.

Der er dog intet der peger på, at de praktiserende læger af sig selv vil prioritere et bredere samarbejde med sundhedsvæsenets mange aktører. Der fundet intentioner om en mindre aktivitetsorientering blandt de praktiserende læger, og et større forbrug af vagtlæge.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområde: Sundhed