KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Delrapport fra Københavns Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Omkostningsanalyse med fokus på de kommunaløkonomiske omkostninger
Opfølgende hjemmebesøg for ældre, svækkede borgere efter endt sygehusindlæggelse kan medføre en meromkostning i sundhedsvæsenet. Det viser en evaluering af et interventionsstudie af opfølgende hjemmebesøg i Københavns Kommune. 
Udskriv Del på
Forfattere: Anne Sophie Oxholm og Jakob Kjellberg
Udgivet: Juni 2012

Delrapport fra Københavns Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Over en halvårlig periode opnås gennemsnitligt en meromkostning på 27.589 kr. pr. borger, som indgår i ordningen. Meromkostningen skyldes en stigning i forbruget af både kommunale ydelser og sygehusydelser blandt borgere, der indgår i ordningen, i forhold til borgere i kontrolgruppen.

Resultaterne fra København skal dog tolkes med forbehold, da det anses for sandsynligt, at omkostningerne er påvirket af en statistisk tilfældig skævhed i data, som sætter spørgsmålstegn ved sammenligneligheden mellem borgere, der indgår i ordningen, og borgere i kontrolgruppen.

Usikkerheden i data betyder, at der ikke drages endelig konklusion om den forventede effekt af ordningen på sigt og i tilsvarende kommuner. Delrapporten er én ud af fem delrapporter, der undersøger de økonomiske konsekvenser af opfølgende hjemmebesøg.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed