KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Delrapport fra Aalborg Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Omkostningsanalyse med særlig fokus på de kommunaløkonomiske omkostninger
Opfølgende hjemmebesøg for ældre, svækkede borgere efter endt sygehusindlæggelse medfører ingen statistisk signifikant ændring i borgernes samlede omkostninger til sundhedsvæsenet.
Udskriv Del på
Forfattere: Anne Sophie Oxholm og Jakob Kjellberg
Udgivet: Juni 2012

Delrapport fra Aalborg Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Det viser en evaluering af et interventionsstudie af opfølgende hjemmebesøg i Aalborg Kommune. Over en halvårlig periode findes en tendens til en besparelse pr. borger, som indgår i ordningen.

Besparelsen skyldes en reduktion i forbruget af sygehusydelser blandt borgere, der indgår i ordningen, i forhold til borgere i kontrolgruppen. Den statistiske usikkerhed betyder, at der ikke drages endelig konklusion om den forventede effekt af ordningen på sigt og i tilsvarende kommuner.

Delrapporten er én ud af fem delrapporter, der undersøger de økonomiske konsekvenser af opfølgende hjemmebesøg.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed