KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Sammenfatning af erfaringerne med opfølgende hjemmebesøg i ti kommuner

Baseret på fem omkostningsanalyser med særligt fokus på de kommunaløkonomiske konsekvenser
Det er ikke muligt entydigt at afgøre de økonomiske konsekvenser af at indføre opfølgende hjemmebesøg for ældre, svækkede borgere efter endt sygehusindlæggelse. 
Udskriv Del på
Forfattere: Anne Sophie Oxholm og Jakob Kjellberg
Udgivet: Juni 2012

Sammenfatning af erfaringerne med opfølgende hjemmebesøg i ti kommuner

Evalueringer fra ti kommuner peger på, at ordningen har potentiale til at forebygge genindlæggelser og nedbringe forbruget af kommunale ydelser, men dette potentiale kan ikke spores i alle kommuner.

Evalueringerne viser desuden, at det har været svært at få gennemført besøgene. Det er kun mellem 14 % og 53 % af borgerne, som indgår i ordningerne, der modtager et første hjemmebesøg.

Det er nogle af konklusionerne fra sammenfatningen af fem DSI-publikationer, hvor de økonomiske konsekvenser af opfølgende hjemmebesøg undersøges. På baggrund af evalueringerne anbefales det, at arbejdet med at tilpasse, implementere og evaluere de opfølgende hjemmebesøg fortsætter.

I den forbindelse bør der sættes mere fokus på at identificere og forstå årsager til, at de opfølgende hjemmebesøg kun i ringe omfang gennemføres.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed