KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kliniske vejledninger i almen praksis

Praktiserende læger oplever ikke, at kliniske vejledninger begrænser dem i deres udøvelse af kliniske skøn. Det er en af konklusionerne i denne rapport, der går tæt på de praktiserende lægers brug af kliniske vejledninger. 
Udskriv Del på
Forfattere: Kåre Jansbøl, Marie Henriette Madsen, Ann Nielsen, Jessica Larsen og Pia Kürstein Kjellberg
Udgivet: Marts 2012

Kliniske vejledninger i almen praksis

Undersøgelsen viser desuden, at indførelsen af kliniske vejledninger har givet lægerne en større forståelse for, at behandlingsvejledninger kan indeholde økonomiske hensyn. De ser dermed i mindre grad sig selv som fortalere for patienternes individuelle rettigheder, når disse er i modstrid med vejledningerne.

Det er ikke muligt på baggrund af undersøgelsen at svare på, om indførelsen af kliniske vejledninger i almen praksis har bidraget til målet om at skabe mere ensartede ydelser af høj kvalitet. Rapporten anbefaler derfor, at man sikrer dokumentation, der kan give mulighed for at monitorere brugen af vejledningerne.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Sundhed