KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Delrapport fra Vestklyngen i Region Midtjylland: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Omkostningsanalyse med særlig fokus på de kommunaløkonomiske omkostninger. 2. udgave
Opfølgende hjemmebesøg til ældre, svækkede medicinske patienter efter endt sygehusindlæggelse medfører både samfunds- og kommunaløkonomiske besparelser i Region Midtjyllands Vestklynge. 
Udskriv Del på
Forfattere: Anne Sophie Oxholm og Jakob Kjellberg
Udgivet: Juni 2012

Delrapport fra Vestklyngen i Region Midtjylland: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Over en halvårlig periode opnås en samlet besparelse i sundhedsvæsenet på 12.375 kr. pr. borger, der indgår i ordningen, mens den kommunaløkonomiske besparelse er på 12.688 kr. pr. borger.

Besparelserne skyldes en reduktion i forbruget af kommunale ydelser blandt borgere, der får tilbudt ordningen, i forhold til borgere som udskrives uden tilbuddet. Derudover er der en tendens til færre indlæggelser blandt borgere, som får tilbudt opfølgende hjemmebesøg.

Det er nogle af konklusionerne i en delrapport, der bygger på et interventionsstudie af opfølgende hjemmebesøg i Region Midtjyllands Vestklynge. Delrapporten peger således på, at det er en god idé at tilbyde ældre, medicinske patienter opfølgende hjemmebesøg efter endt sygehusindlæggelse.

Delrapporten er den første af fem delrapporter, der undersøger de økonomiske konsekvenser af opfølgende hjemmebesøg.

Type: Rapport
Udgiver: DSI, København
Vidensområde: Økonomi og administration