KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

De kommunale budgetter 2013 – stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i valgåret

Gennemsnitskommunen budgetterer med et samlet underskud i 2013 og vil derfor fortsat forøge gælden, ligesom den har gjort de seneste 12 år. Det viser KORAs nøgletal for kommunernes økonomiske styring, der netop er blevet opdateret med budgettal for 2013.
Udskriv Del på
Forfattere: Bo Panduro
Udgivet: Februar 2013

De kommunale budgetter 2013 – stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i valgåret

Man kan af KORAs nøgletal se, at gennemsnitskommunen budgetterer det samlede skattefinansierede resultat til et underskud på 446 kr. pr. indbygger, og at nettogælden dermed forøges tilsvarende.

Samtidig er 2013 et valgår, og de historiske nøgletal viser, at gennemsnitskommunen netop i valgår har haft tendens til overskride sine budgetter væsentligt. Der er derfor stadig behov for, at kommunerne prioriterer budgetoverholdelse højt, sådan som de har gjort i de to senest kendte regnskabsår.

Mere generelt viser nøgletallene for budget 2013, at gennemsnitskommunens samlede økonomi fortsat er skrøbelig, selv om kommunerne på det seneste ikke har udnyttet de aftalte rammer for serviceudgifterne fuldt ud. Der er derfor fortsat behov for en stram økonomi- og udgiftsstyring i kommunerne.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Vidensområde: Økonomi og administration