KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner

Evalueringen af lov om pædagogiske læreplaner har til formål at afdække omfang, indhold og betydning af arbejdet med læreplanerne i dagtilbuddene og i kommunerne. 
Udskriv Del på
Forfattere: Michael Sloth, Flemming Bridal Rasmussen, Line Dybdal, Thomas Thorgård, Jesper Bramsbye, Eva Åkerman, Jill Mehlbye, John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen
Udgivet: August 2006

Evaluering af loven om pædagogiske læreplaner

Evalueringen gennemføres samtidig med implementeringen af loven om pædagogiske læreplaner og forløber over to år. Evalueringen blev indledt i marts 2006 og bliver afsluttet i november 2007. Denne rapport udgør den første del af evalueringen og viser bl.a., at læreplanerne er implementeret i de fleste kommuner, at der generelt er en positiv indstilling til læreplanerne fra såvel dagtilbuddenes side som fra forvaltningens side.

Undersøgelsens viser desuden, at arbejdet med de pædagogiske læreplaner ifølge lederne i dagtilbuddene har styrket og bidraget til en øget faglig dialog. Kommunerne ser de pædagogiske læreplaner som et godt målstyringsredskab og som et godt redskab til at skabe sammenhæng på dagtilbudsområdet.

Evalueringen er udarbejdet for Ministeriet For Familie- og Forbrugeranliggender og gennemført sammen med Niras konsulenterne, Danmarks Evalueringsinstitut og Udviklingsforum.

Type: Rapport
Udgiver: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, København
Hvem har finansieret: Ministeriet For Familie- og Forbrugeranliggender
Vidensområder: Børn og unge, Social