KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Trænende hjemmehjælp i Fredericia Kommune

Organisations- og økonomievaluering
Fredericia Kommune har udviklet et nyt tilbud om rehabilitering, kaldet ”Trænende Hjemmehjælp”, til de borgere i hjemmeplejen, der ikke får tilbud om hverdagsrehabilitering.
Udskriv Del på
Udgivet: August 2013

Trænende hjemmehjælp i Fredericia Kommune

Borgerne i Fredericia Kommunes hjemmepleje mødes i større omfang af en rehabiliterende indsats med fokus på, at den enkelte videst muligt kan klare dagligdagen selv . Det viser KORAs evaluering, som er baseret på observation, interview og registeranalyse.

Evalueringen viser samtidig, at den rehabiliterende indsats i Trænende Hjemmehjælp som oftest kan leveres indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Det er dermed ikke afgørende for implementeringen af den rehabiliterende arbejdsform, at der kan være brug for ekstra tid til opgaverne.

Kigger man på økonomien i Trænende Hjemmehjælp, så viser evalueringen, at der et fald i det samlede forbrug af plejeydelser efter implementering af den rehabiliterende indsats på 4-5 % for borgere over 67 år. Reduktionen halveres, hvis borgere under 67 år tages med.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Social, Økonomi og administration
Kontakt

Pia Kürstein Kjellberg

Forsknings- og analysechef

4139 3528 / piak@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev