KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsnet – internationalt litteraturstudie

Påmindelser får flere patienter til at møde op til deres aftaler i sundhedsvæsnet. Til gengæld er det usikkert, om gebyrer har den samme effekt.
Udskriv Del på
Forfattere: Morten Eriksen og Jakob Kjellberg
Udgivet: August 2013

Nedbringelse af udeblivelser i sundhedsvæsnet – internationalt litteraturstudie

Det er usikkert, hvorvidt det kan betale sig for sygehuse at opkræve gebyrer fra udeblevne patienter. Der er begrænset dokumentation for, at gebyrer nedbringer udeblivelser, og der er kun få systematiske økonomiske evalueringer af, om resultaterne af gebyrer står mål med de ressourcer, som sygehusvæsnet bruger på at indkræve dem. Det viser dette internationale litteraturstudie.

Der er derimod solid dokumentation for, at påmindelser til patienter i form af brev, telefon eller SMS kan nedbringe udeblivelser. Der er indikationer på, at SMS er billigere end både brev og telefon, men der mangler solid økonomisk evaluering til at vurdere dette.

En stor andel af de udeblevne patienter er socialt udsatte med ingen eller mindre grad af formel uddannelse og høj grad af ledighed. Hvis man vil indføre gebyrer, skal man derfor være opmærksom på, om disse patienter formår at betale gebyrer ved udeblivelse, og om den manglende betaling betyder, at udsatte patienter ikke møder op til undersøgelse eller behandling. Man bør også overveje, hvordan ubetalte gebyrer skal opkræves, og hvilke konsekvenser det skal have for patienterne ikke at betale gebyrer.

Baggrund

Udeblevne patienter kan give sygehusene problemer med at planlægge deres arbejde og udnytte ressourcerne optimalt, og for patienterne kan det have kliniske konsekvenser ikke at møde op. Derfor er det vigtigt at belyse, hvem der udebliver fra planlagte undersøgelser eller operationer, hvorfor de udebliver, hvad der kan gøres ved udeblivelser, og om det kan betale sig for sygehusene at gøre noget ved det. Disse spørgsmål har Danske Regioner bedt KORA om at belyse med et internationalt litteratur-studie.

Metode

Søgekriterierne var litteratur fra perioden 2003-2013 på engelsk og de nordiske sprog. Der blev fundet 130 artikler, og heraf er udvalgt syv primærstudier og syv reviews som datakilde for undersøgelsen. Disse er blevet gennemlæst og kodet i forhold til undersøgelsens problemstillinger.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration