KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

ADHD-problematikkens sociale aspekter

Beskæftigelsesrettet indsats
På grund af stigende fokus på ADHD hos voksne hører medarbejderne i jobcentre til de nye professionelle grupper, der forventes at forholde sig til problematikken, når de møder unge voksne, der er uden for arbejdsmarkedet eller ikke er i gang med en uddannelse.
Udskriv Del på
Forfattere: Leena Eskelinen
Udgivet: Maj 2013

ADHD-problematikkens sociale aspekter

KORA har i samarbejde med AAU udarbejdet rapporten "Sociale aspekter ved ADHD-problematikken - beskæftigelsesrettet indsats".

Rapporten sætter fokus på, hvordan jobcentret og de tilbud, som jobcentrene benytter sig af, møder unge voksne, som har diagnosen ADHD, eller hvor der er mistanke om ADHD. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt, som er gennemført i forbindelse med Social­styrelsens program "Ny og forstærket indsats for børn, unge og voksne med ADHD".

Undersøgelsen bygger primært på interview og handler om medarbejdernes og brugernes forståelse af ADHD-problematikken, visitation til indsatser, hvordan indsatsen udøves i relation til tilbuddets karakter samt koordination og samarbejde mellem de aktører, der indgår i indsatsen.

Sammensatte problemer

Den ADHD-relaterede problematik, som medarbejderne på beskæftigelsesområdet møder hos unge voksne, beskrives i interviewene som en kombination af sammensatte sociale og adfærdsmæssige problemer, nederlag og afvisning. De unges problemer kan være både forårsaget og forstærket af ADHD.

I de fleste tilfælde er det umuligt at skelne, hvad der kommer først. Brugerne har typisk erfaringer med indsatser fra flere områder: ud over beskæftigelsesområdet fra sundhedsområdet, fra socialområdet og fra uddannelses­området, hver med deres indsatsrepertoire. De har oplevet mange brud og skift i deres kontakt med hjælpesystemet. Tillidsfulde, længerevarende kontakter, uanset hvor i hjælpesystemet de har fundet sted, har været af stor betydning for, at de unge er kommet videre i deres liv.

Behov for koordinering

Medarbejdere på de lokale jobcentre og tilbuddene har en stor opgave med at tage initiativ til individuelle forløb, der tilgodeser den enkeltes ressourcer og behov, og koordinere indsatsen på tværs af sektorer. Dette er en generel udfordring på beskæftigelsesområdet, men kræver særlig opmærksomhed i tilfælde af unge med sammensatte problemer.

Der er en forventning om, at indsatsen på beskæftigelses­området kan blive en del af løsningen, således at flere unge voksne bliver inkluderet på arbejdsmarkedet og uddannelserne. Forståelsen for de sociale problemstillinger som knytter sig til ADHD er diffus, og den sociale støtte mangler både i Danmark og internationalt set et gennemtænkt grundlag, som medarbejderne kan støtte sig til i deres borgerrelaterede arbejde.

Type: Rapport
Udgiver: Aalborg Universitetsforlag, Aalborg
Vidensområder: Sundhed, Social, Børn og unge, Arbejdsmarked og uddannelse