KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position

Idékatalog
Foreliggende idékatalog er udarbejdet til inspiration for de kommuner, der ønsker ideer til udvikling af nye metoder i opsporingen af børn i en social udsat position med henblik på opkvalificering af den tidlige indsats. I idékataloget er der en række konkrete redskaber fx trivselsskemaer og overgangsskemaer. Dem finder du i bilagsbindet.
Udskriv Del på
Forfattere: Jill Mehlbye og John Andersen
Udgivet: December 2012

Tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position

I idékataloget præsenteres Opsporingsmodellen, som er resultatet af tre års arbejde med udvikling og afprøvning af nye og effektive metoder med henblik på at opdage de tidlige signaler hos børn på, at de ikke trives og derfor har brug for særlig støtte og opmærksomhed fra de voksne omkring dem for at undgå senere alvorligere problemer og vanskeligheder.

Forudsætningen for at kunne hjælpe børn er, at de voksne omkring dem opdager selv små signaler på, at de ikke trives. Tidlig indsats vil typisk ikke være så indgribende i barnets og familiens liv, som en eventuel senere indsats vil være, når problemerne har vokset sig store og fået en alvorlig konsekvens for hele barnets udvikling.

Opsporingsmodellen sætter således fokus på den tidlige opsporing og ikke eventuelle efterfølgende indsatser og effekten af disse. Opsporingsmodellen har i stedet til formål at danne grundlaget for en eventuel senere og nødvendig indsats over for barn og eventuelt familie.

Opsporingsmodellen er udviklet i et samarbejde mellem forskningsinstitutionen, KORA (det tidligere AKF), UdviklingsForum og følgende kommuner: Assens, Norddjurs, Haderslev, Viborg og Vordingborg Kommuner. Desuden har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) været tilknyttet i forbindelse med støtte til og igangsætning af kommunernes løbende selvevalueringer omkring afprøvningen af Opsporingsmodellen.

Socialstyrelsen har taget initiativ til projektet med udvikling af en opsporingsmodel, som er forløbet over årene 2010-2012. Det er også Socialstyrelsen, som har finansieret hele projektet.

Den første præsentation af modellen og de foreløbige resultater af arbejdet med modellen blev beskrevet i en AKF-Rapport november 2011 i ”Opkvalificering af den tidlige indsats. Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen” af Mehlbye, Andersen & Hansen.

Primo 2013 udgives en samlet forskningsrapport om udviklingen og afprøvningen af modellen og dens elementer.

Det foreliggende idékatalog præsenterer modellen (kapitel 2), og hver kommune har beskrevet gode eksempler på anvendelse af modellens enkelte elementer (kapitel 3-8). De konkrete metoder i form af manualer og skemaer er vedlagt i særskilt bilagsbind.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Børn og unge, Social
Kontakt

Jill Mehlbye

Docent, programleder for Børn og unge

3150 2251 / jime@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev