KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Erfaringer med Tilbudsportalen

KREVI skal sætte fokus på statens regulering af kommuner og regioner. Tilbudsportalen er et udtryk for et statsligt standardiseringskrav, og denne erfaringsopsamling omhandler både de tilsigtede og de afledte effekter af disse krav. Undersøgelsens resultater viser, at det endnu ikke er muligt at se effekter af Tilbudsportalen, hverken på tilbudsniveau eller på myndighedsniveau.
Udskriv Del på
Forfattere: Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen
Udgivet: November 2008

Erfaringer med Tilbudsportalen

KREVI skal sætte fokus på statens regulering af kommuner og regioner. Tilbudsportalen er et udtryk for et statsligt standardiseringskrav, og denne erfaringsopsamling omhandler både de tilsigtede og de afledte effekter af disse krav.

Undersøgelsen er tilrettelagt som en interviewundersøgelse med informanter, der geografisk dækker Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Undersøgelsens resultater viser, at det endnu ikke er muligt at se effekter af Tilbudsportalen, hverken på tilbudsniveau eller på myndighedsniveau.

Undersøgelsen viser, at portalen endnu ikke har påvirket tilbuddenes udbud af ydelser – herunder prisen for ydelserne. Tilbuddene oplever ikke, at Tilbudsportalen har ændret på efterspørgslen efter ydelser, da de kun har fået meget få henvendelser, hvor Tilbudsportalen nævnes som kilde.

På trods af at portalen opleves som en god ide, viser undersøgelsen, at portalen ikke bruges i nævneværdigt omfang. Der er en tendens til, at de interviewede personer, i det omfang de kender til portalen, benytter egne tilbud og de tilbud, de kender.

Problemerne med anvendelsen bunder måske i, at portalen på den ene side er meget detaljeret, hvilket gør den uoverskuelig. På den anden side er den ikke detaljeret nok til, at tilbuddenes kvalitet kan sammenlignes.  Det har da heller ikke været hensigten, at portalen har skullet afløse den personlige kontakt til tilbuddene.

Netop derfor kan man stille spørgsmålstegn ved, om detaljerigdommen er nødvendig. Tilbudsportalen har på den måde sat sig mellem to stole, hvor dilemmaet har været brugervenlighed vs. oplysninger. Her peger undersøgelsen på, at brugervenligheden har tabt.

Et andet spørgsmål, der rejses i undersøgelsen, er Tilbudsportalens dækning. Flere informanter peger på, at Tilbudsportalen giver mest mening for specialiserede døgntilbud /dagtilbud og, når de, der visiterer, ikke kender tilbuddene i forvejen. Det kan måske være en del af årsagerne til, at vi i denne undersøgelse kun finder en begrænset brug af portalen.

Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Social