KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdspapir

Measuring Local Council Performance

KREVI har i september 2007 afdækket positive og negative effekter af det engelske CPA-system til resultatmåling af kommuner.
Udskriv Del på
Forfattere: Peter Holdt-Olesen, Lone Bjørn Madsen og Katrine Nøhr
Udgivet: September 2007

Measuring Local Council Performance

KREVI har undersøgt de engelske erfaringer med resultatmåling af kommuner. Formålet er at levere nuancerede og erfaringsbaserede inputs til den danske debat om måling af kommunernes indsats på forskellige serviceområder. Resultaterne af undersøgelsen er nu sammenfattet i et notat på engelsk og i et kort overbliksnotat på dansk. Undersøgelsen viser, at resultatmåling af kommuner er forbundet med væsentlige udfordringer.

Tre af hovedkonklusionerne er:

  • Hvis det danske arbejde med resultatmål skal blive en succes, skal der i udarbejdelsen af målene eller i de efterfølgende sammenligninger tages højde for kommunernes forskellige grundvilkår. 
  • Det synes ikke frugtbart at koge kvaliteten af en lang række forskellige servicetilbud ned til én samlet karakter for hver kommune. Der er da heller ingen aktuelle danske planer i den retning. 
  • Strategisk adfærd i kommunerne er en central udfordring, som arbejdet med resultatmålinger vil stå overfor.
Type: Arbejdspapir
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Økonomi og administration