KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Statslige puljer til kommunerne

Overblik 2007
KREVI har skabt det første overblik over de statslige puljer, som kommunerne kunne få del i i 2007. Rapporten viser, at puljerne udgør en relativt lille del af kommunernes budgetter, samt at området er præget af uoverskuelighed.
Udskriv Del på
Forfattere: Morten Eriksen, Anders Kirkedal Nielsen, Lone Bjørn Madsen og Katrine Nøhr
Udgivet: Februar 2008

Statslige puljer til kommunerne

De udgør kun en lille del af de kommunale budgetter, de retter sig primært mod bløde velfærdsområder og udsatte grupper i samfundet – og de kan være svære at orientere sig i. KREVI har skabt det første overblik over de statslige puljer, som kommunerne kan få del i. Rapporten Statslige puljer til kommunerne. Overblik 2007 fortæller, at de statslige puljemidler i 2007 udgjorde mindre end 5 procent af det samlede statslige tilskud til kommunerne og mindre end én procent af det samlede kommunale bruttodriftsbudget for 2007.

Rapporten fortæller desuden, at puljerne i høj grad bruges til at sætte nye skibe i søen frem for at puste vind i sejlene på de allerede eksisterende, og at de altovervejende målgrupper er borgere med sociale problemer samt borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Men undersøgelsen viser også, at puljebegrebet bruges forskelligt af ministerierne, og at det er vanskeligt at skaffe sig overblik over de statslige puljer, der er til rådighed for kommunerne. Undersøgelsen sætter hermed spørgsmålstegn ved, om det giver mening at tale om en generel statslig politik med hensyn til puljer samt ved, om der er tilstrækkelig åbenhed, gennemsigtighed og ligebehandling over for de parter, som kan få del i puljerne.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Økonomi og administration