KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Effektiv puljestyring - som vejen til resultater

KREVI peger i denne rapport på, hvordan staten i højere grad kan styrke rationalet for puljerne, hvad der skal til for at gennemføre aktiviteter succesfuldt i puljerne, og hvordan man kan vurdere, om puljerne har gjort en forskel.
Udskriv Del på
Forfattere: Morten Eriksen og Katrine Nøhr
Udgivet: September 2008

Effektiv puljestyring - som vejen til resultater

KREVI dokumenterer i denne undersøgelse, at der kan være problemer med at styre statslige puljer: Formålet med puljerne kan være uklart, manglende match mellem puljeformål og puljeaktiviteter, manglende gennemførelse og forankring af puljeaktiviteter og manglende evaluering af puljer.

Desuden kan det være omkostningskrævende for bevillingsmodtagere at udarbejde puljeansøgninger, og det kan være omkostningskrævende for staten at behandle ansøgningerne.   Informationer om puljerne er ikke altid lige tilgængelige, hvilket sætter spørgsmålstegn ved, om puljeinteressenterne stilles lige i forhold til at få del i puljemidler.

KREVI peger i undersøgelsen på en række løsninger til at effektivisere puljestyringen:

  • Brug af logiske modeller
  • Vurdering af puljens evaluerbarhed 
  • Anvendelse af evalueringsteori og – metode i puljeevalueringer
  • Annoncering af puljerne ét sted på ministeriernes websider m.v.
Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Økonomi og administration