KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Kommunale resultatindikatorer – kortlægning og kobling med Kommunekompasset

Kortlægning, analyse og bruttoliste af indikatorer
KREVI har gennemført et forsøg med at koble offentligt tilgængelige kommunale resultatindikatorer med Kommunekompasset. Resultatet blev dog ikke som forventet og ønsket på grund af en række datamæssige problemer.
Udskriv Del på
Forfattere: Eli Nørgaard
Udgivet: April 2009

Kommunale resultatindikatorer – kortlægning og kobling med Kommunekompasset

Forsøgsprojektet blev sat i gang, fordi KREVI ønskede at udvikle en resultatindikatormodel, som kunne kobles til de kommunale processer, som måles i Kommunekompasset. I forbindelse med projektet stødte vi på en række datamæssige problemer, der samlet set ikke kunne løses i et sådant omfang, at forsøget kan siges at være lykkedes.

Trods en omfattende dansk kommunalstatistik eksisterer der ikke aktuelt data, som dækkende og validt kan koble resultater til Kommunekompasset, og resultatindikatormodellen blev derfor ikke som ønsket. Resultatindikatorerne i modellen indfanger bl.a. kun en lille del af de resultater, der kan forventes at fremkomme ved processerne i Kommunekompasset. KREVI vurderer, at modellen kun har begrænset værdi som et supplement til Kommunekompasset.

Projektet rummer dog brugbar viden, eksempelvis et hurtigt læst overblik over eksisterende offentlige kommunale datakilder. Projektet indeholder endvidere skematiske analyser - inspireret af de såkaldte CREAM-kriterier - af 87 kommunale indikatorer.

Type: Notat
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Økonomi og administration