KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Udfordringer for økonomistyring på sygehusområdet

Vi har undersøgt, hvad regionernes økonomidirektører og sygehusenes økonomichefer og afdelingsledere – typisk ledende overlæger – ser som de største udfordringer for økonomistyringen på sygehusområdet i de kommende år.
Udskriv Del på
Forfattere: Rasmus Dørken og Eli Nørgaard
Udgivet: Oktober 2009

Udfordringer for økonomistyring på sygehusområdet

Økonomistyringen på de danske sygehuse er presset af en stadigt stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og af en stor vækst i bekostelige behandlingsformer. De danske sygehuse skal dæmme op for dette pres ved hjælp af strukturelle omstillinger, procesoptimering og produktivitetsudvikling. Og ikke mindst ved at sætte fokus på, at det er nødvendigt at prioritere blandt de mulige behandlingsformer.

Det er hovedkonklusionen i dette projekt, hvor vi har undersøgt, hvad regionernes økonomidirektører og sygehusenes økonomichefer og afdelingsledere ser som de største udfordringer for økonomistyringen på sygehusområdet i de kommende år.

De tre grupper er nogenlunde enige om de vigtigste udfordringer, og ud af tyve konkret beskrevne udfordringer blev følgende otte prioriteret højest:

  • Håndtering af stigende efterspørgsel indenfor en fast økonomisk ramme
  • Optimering af regionernes sygehusorganisation og -struktur
  • Prioritering af behandlingsformer
  • Personalemangel
  • Optimering af processer og arbejdsgange
  • Sikring af god og brugbar ledelsesinformation
  • Sikring af bedre datagrundlag til daglig planlægning
  • Optimering af samarbejdet med kommuner og praktiserende læger.
Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration