KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Brug af præstationsmålinger i den offentlige sektor

To cases fra Norge og USA
Præstationsmålinger på to forskellige måder. Vi præsenterer et bottom-up, udviklingsorienteret eksempel fra Norge og et top-down, kontrolorienteret eksempel fra den amerikanske stat Texas.
Udskriv Del på
Forfattere: Hanne Søndergård Pedersen og Anders Kirkedal Nielsen
Udgivet: Februar 2010

Brug af præstationsmålinger i den offentlige sektor

KREVI har fundet to helt forskellige måder at angribe præstationsmålinger på, to eksempler som forhåbentlig kan inspirere de danske kommuner.

Eksemplet fra den amerikanske stat Texas giver i et top-down og kontrolorienteret perspektiv inspiration til, hvordan man udformer gode mål, og hvordan man følger op på dem. Bottom-up eksemplet fra Norge kan give inspiration til, hvordan standardiserede målinger kan transformeres til viden, der skaber udvikling i den enkelte kommune.

Texas: Gode mål og systematisk opfølgning

Texas har et meget udbygget præstationsmålingssystem. Målene udspringer af en fællesstatslig vision, og der er både statslige mål og specifikke mål for de enkelte afdelinger. Indsatser måles både på input, effektivitet, output og outcome, og de enkelte præstationsmål defineres ud fra en fast skabelon, så det er tydeligt, hvilke datakilder der skal lægges til grund, og hvordan målopfyldelsen beregnes.
Opfølgningen på målene er ligeledes efter en fast skabelon, hvor der er fokus på budgetpunkter, årsværk, antal opnåede mål samt status for målopfyldelsen. Der følges op på output og effektivitet hvert kvartal. Forklarende faktorer og effektmål afrapporteres årligt. Afvigelser fra målene skal afrapporteres prompte til det centrale niveau.

Norge: Frivilligt samarbejde i netværk

De norske effektiviseringsnetværk er frivillige netværk mellem kommuner. Netværkene udbydes på en lang række sektorområder, og et netværkssamarbejde strækker sig typisk over 9-12 måneder. Udgangspunkt for samarbejdet er de obligatoriske standardiserede statslige målinger fra KOSTRA-systemet. Disse data suppleres med kommunernes egne målinger af kvalitet og brugertilfredshed.

Arbejdsformen i netværkene er ”benchlearning”, som indebærer, at kommunerne:

  • kortlægger serviceområder via KOSTRA data og egne målinger
  • sammenligner effektivitet og kvalitet
  • udveksler erfaringer med fokus på god praksis
  • sætter egne mål for forbedringer.
  • Netværksarbejdet faciliteres af KS, som er den norske pendant til danske KL.
Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Økonomi og administration