KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

VAKKS-rapport om Barnets Reform

Undersøgelsen, som er foretaget på dele af Barnets Reform, viser, at det især er ekstra tilsyn med anbragte børn og opprioritering af plejefamilieområdet, som vil belaste kommunerne administrativt. Belastningens størrelse er dog helt afhængig af kommunernes nuværende praksis for at anbringe børn i plejefamilier. Med hensyn til selvstyremæssige konsekvenser peger de seks medvirkende kommuner på Ankestyrelsens udvidede ret til at tage sager op af egen drift.
Udskriv Del på
Forfattere: Marianne Schøler Kollin og Eli Nørgaard
Udgivet: Marts 2010

VAKKS-rapport om Barnets Reform

Hvad angår de administrative konsekvenser viser undersøgelsen, at kommunerne især vil skulle bruge tid på at føre ekstra tilsyn med de anbragte børn og på opprioritering af plejefamilieområdet. Opprioriteringen indebærer blandt andet, at man i højere grad skal anbringe børn i plejefamilier end i institutioner samt øget uddannelse og supervision til plejefamilierne, som fremover også skal have mere krævende børn.

Ifølge undersøgelsen er der stor forskel på, hvor store administrative byrder kommunerne forventer som følge af opprioriteringen af plejefamilieområdet. Denne forskel hænger blandt andet sammen med, at der er forskelle i kommunernes nuværende praksis for, hvor ofte man anbringer børn i plejefamilie frem for på institution.

Hvad angår reformens selvstyremæssige konsekvenser fremhæver alle kommuner, at udvidelsen af Ankestyrelsens egendriftskompetence er en indskrænkning af det kommunale selvstyre, fordi Ankestyrelsen uden kendskab til lokale forhold kan tilsidesætte kommunens vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområder: Social, Børn og unge, Økonomi og administration