KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Målingsterminologi

En introduktion
En kort introduktion til og sammenligning af resultatmålinger, præstationsmålinger, kvalitetsmålinger og effektmålinger.
Udskriv Del på
Forfattere: Hanne Søndergård Pedersen, Anders Kirkedal Nielsen, Jørgen Tietze, Stinne Højer Mathiasen og Stine Lyngborg Heslop
Udgivet: Juni 2010

Målingsterminologi

Resultatmålinger, præstationsmålinger, kvalitetsmålinger og effektmålinger er alle evalueringstermer, der ofte bruges i flæng. Men hvad betyder de egentlig? Hvor stammer de fra? Og adskiller de sig teoretisk og praktisk fra hinanden, og i så fald - hvordan? Det har KREVI undersøgt.

Hovedkonklusionen er, at målingsbegreberne i praksis har så brede betydninger, at brugen af de enkelte begreber ikke i sig selv giver meget information om, hvad det er for en slags måling, der menes. Derfor er det vigtigt at forklare, hvilke konkrete elementer der er indeholdt i en måling. Følgende spørgsmål kan med fordel besvares for at finde frem til den forklaring:

Hvad er formålet med målingen?
Måles der ved hjælp af kvalitative eller kvantitative/standardiserede metoder?
Måles der på input, proces, output, outcome eller impact?
Er der en antagelse om kausalitet mellem indsats og effekt i målingen?
Måles der ad hoc eller kontinuerligt?

Type: Notat
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Økonomi og administration