KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Når nationale indikatorer bliver lokale

Vi har undersøgt, hvordan NIP virker på fire sygehusafdelinger i Århus, Esbjerg, Randers og Augustenborg. Projektet er den første danske, eksterne evaluering af dette præstations-målingssystem.
Udskriv Del på

Når nationale indikatorer bliver lokale

Præstationsmålings-systemet ”Det Nationale Indikatorprojekt” (NIP) har siden 2004 været i drift på sundhedsområdet. Det anvendes i dag på otte sygdomsområder, herunder skizofreni og hoftebrud, som har været genstand for denne undersøgelse.

NIP er et nationalt præstationsmålings-system baseret på fælles kvalitetsstandarder, sammenlignelige indikatorer og standardiserede anvendelsesprocedurer. De ekspliciterede formål er at:

  • støtte kontinuerlig sundhedsfaglig kvalitetsudvikling
  • befordre ligeværdig dialog mellem fagpersoner og beslutningstagere i sundhedsvæsenet
  • øge gennemskueligheden af de sundhedsfaglige ydelser for borgerne.

Undersøgelsen er den første eksterne evaluering af, hvordan NIP-systemet virker i praksis. Den baserer sig på fire casestudier:

  • Klinik for Skizofreni i Esbjerg
  • Ortopædkirurgisk afdeling i Randers
  • Almen psykiatrisk afdeling i Augustenborg
  • Geriatrisk og ortopædkirurgisk afdeling i Århus.

Undersøgelsen viser, at NIP har haft klare positive effekter i to af de fire cases. Disse effekter er først og fremmest relateret til faglig kvalitetsudvikling. På afdelingerne i Århus og Esbjerg er NIP accepteret og anerkendt, og målingerne bruges aktivt til kvalitetsudvikling. På afdelingerne i Augustenborg og Randers er der en generel afvisende holdning til NIP, og målingerne indgår ikke i kvalitetsarbejdet.

Et andet vigtigt resultat er, at interviewpersonerne kun i meget begrænset omfang giver udtryk for, at de oplever utilsigtede negative bivirkninger af NIP. Det er bl.a. interessant, fordi frygten for og beskrivelsen af denne type virkninger fylder meget i den eksisterende litteratur om præstationsindikatorer.

Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområder: Økonomi og administration, Sundhed