KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Konsekvenser af en ændret skolestruktur

Gennemsnitstørrelsen på danske folkeskoler har ikke rokket sig i 10 år, og en tredjedel af dem har under 200 elever. Men der er god økonomi i at lukke de mindste folkeskoler.
Udskriv Del på
Forfattere: Marianne Schøler Kollin og Lise Høyer Eriksen
Udgivet: August 2010

Konsekvenser af en ændret skolestruktur

KREVI har kortlagt de danske kommuners skolestruktur over de seneste 10 år, og vi har samtidig studeret nordiske undersøgelser af skolestrukturens betydning.

Litteraturstudiets konklusioner er:

  • Økonomisk vil der være stordriftsfordele ved at lukke eller sammenlægge skoler med færre end 200 elever. 
  • Fagligt er der tegn på, at større skoler øger fagligheden, men skolestørrelsen har kun en meget begrænset betydning for elevernes faglige præstationer.
  • Det tyder ikke på, at skolelukninger forårsager tilbagegang i lokalsamfundene.

Kortlægningen viser:

  • I 2008 havde ca. hver tredje danske folkeskole færre end 200 elever.
  • Den gennemsnitlige skolestørrelse er stort set uændret i perioden 1998-2008.
  • De tyndt befolkede kommuner har typisk de mindste skoler, de mindste klasser og det største fald i elevtallet. Men der er stor forskel på, hvordan kommunerne har taklet den udfordring.
  • Der er ingen entydig sammenhæng mellem lukning af en folkeskole og åbning af en fri- eller privatskole. Det varierer meget fra kommune til kommune.
Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration