KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Gode indikatorer for den offentlige indsats

Guide
Med denne guide vil KREVI give inspiration til, hvordan man kan opstille og måle på indikatorer, så man får mest muligt ud af anstrengelserne.
Udskriv Del på
Forfattere: Morten Eriksen, Hanne Søndergård Pedersen og Simon Østergaard Møller
Udgivet: September 2010

Gode indikatorer for den offentlige indsats

Notatet henvender sig til planlæggere og evaluatorer i den offentlige sektor, som fx arbejder med resultatbaseret styring, præstationsmålinger, evalueringer, benchmarking, kontraktstyring m.v. – kort sagt styring hvori der indgår indikatorer.

Gode indikatorer betyder:

- at det er lettere at måle forbedringer
- at der bliver mulighed for at rapportere forbedringer overskueligt
- at det bliver lettere at arbejde med styring, måling og vurdering.

Med dette notat vil vi gerne give inspiration til, hvordan man kan forberede sig maksimalt til indikatorarbejdet.

Notatet er baseret på en undersøgelse, KREVI har foretaget af udenlandske erfaringer med god udnyttelse af målinger og dokumentation i den offentlige sektor, en undersøgelse af positive og negative erfaringer med præstationsmålinger på sundhedsområdet i Danmark, konsulenterfaring fra De Sociale Indikatorprogrammer og vores deltagelse i en workshop om præstationsmålinger på det Amerikanske Evaluerings Selskabs konference i Denver 2008.

Type: Notat
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Økonomi og administration