KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Økonomisk styring på handicapområdet

Erfaringer fra fem kommuner efter kommunalreformen
Undersøgelsen afdækker, hvor langt fem kommuner er med hensyn til at håndtere handicapområdet, som kommunerne overtog med kommunalreformen i 2007.
Udskriv Del på
Forfattere: Anders Kirkedal Nielsen, Hans Knudsen, Bo Panduro, Eli Nørgaard og Eva Holm Iversen
Udgivet: Oktober 2010

Økonomisk styring på handicapområdet

De danske kommuner fik i 2007 hele ansvaret for handicap- og socialpsykiatriområdet. Det er tilsyneladende ikke nogen nem opgave, for kommunerne har fra begyndelsen haft store problemer med at holde budgetterne og med at bremse udgiftsvæksten. Budgetoverskridelserne i de fem kommuner, vi har kigget på i denne undersøgelse, har varieret mellem 1,5 og 20,5 % i perioden fra 2007–2009. I samme periode er udgifterne på området i den enkelte kommune årligt vokset mellem 1,5 og 6 %.

I denne rapport anskuer vi problemerne fra en ny vinkel: Hvad har kommunerne selv gjort siden kommunalreformen i forhold til at styre økonomien? Og hvad kan de gøre bedre fremover?

De fem kommuner, vi har undersøgt, er Hjørring, Skanderborg, Assens, Slagelse og København.

Undersøgelsen viser, at de fem kommuner har haft svært ved at skabe sig et tilstrækkelig klart grundlag for at udarbejde et ”realistisk” budget. Samtidig har de manglet oplysninger til at kunne forudsige regnskabet og dermed foretage en tilstrækkelig tæt budgetopfølgning. Der mangler væsentlige støttesystemer til at skabe overblik over områdets økonomiske og aktivitetsmæssige grundforudsætninger, og dertil kommer, at kommunerne heller ikke har besluttet et tydeligt serviceniveau, der står i forhold til de bevilgede midler.

Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområder: Social, Sundhed, Økonomi og administration