KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Tilbud og udgifter til udsatte børn og unge

Danmark i forhold til Sverige og Norge i 2002 - 2008
Det er langt dyrere at anbringe udsatte børn og unge i Danmark, end det er i Sverige og Norge. De væsentligste årsager er, at Danmark i langt højere grad anbringer udsatte børn og unge på institutioner frem for i plejefamilier, og at børn og unge er anbragt i længere tid i Danmark – modsat praksis i fx Sverige.
Udskriv Del på
Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Simon Østergaard Møller, Jonas Toxvig Sørensen og Christian Houe
Udgivet: December 2010

Tilbud og udgifter til udsatte børn og unge

Undersøgelsen sammenligner de tre landes udgifter og aktiviteter på området for udsatte børn og unge i perioden 2002-2008. Det er hermed første gang udgifterne i denne periode belyses systematisk i et komparativt skandinavisk perspektiv.

Undersøgelsen viser, at:

  • Udgifterne til området for udsatte børn og unge er steget i alle tre lande. Norge har haft den største stigning.
  • Set over perioden havde Danmark højere udgifter end Sverige, både hvad angår anbringelser og forebyggende foranstaltninger.
  • I 2008 havde Danmark 25 % højere udgifter til området end Sverige. Samme år havde Norge havde 20 % højere udgifter til området end Sverige.
  • I 2008 anbragte Danmark ikke markant flere børn end Norge og Sverige. Antallet af anbragte børn og unge kan således ikke alene forklare de høje udgifter på området i Danmark.
  • De øgede udgifter til området kan i Sverige og Norge i hvert fald delvist forklares med, at der i begge lande er sket en stigning i antallet af anbringelser i perioden. I Danmark kan der iagttages en stigning i udgifterne, men ikke i antallet af anbringelser. Det indebærer, at de gennemsnitlige omkostninger pr. anbringelse steg i Danmark, mens de faldt i Sverige.
  • Antallet af børn og unge, som var involveret i en eller flere forebyggende foranstaltninger, steg i Norge og Sverige. Dette antal faldt i Danmark (samtidig med at udgifterne til området steg).
  • De gennemsnitlige udgifter pr. barn, ung eller familie, der blev tildelt forebyggende foranstaltninger steg i både Danmark og Sverige.

Se også de andre offentliggjorte projekter omkring udsatte børn og unge:

Kortlægning af kommunernes udgifter til anbringelse

Den svenske model

Serviceniveaubeskrivelser - en kortlægning

Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområder: Børn og unge, Social, Økonomi og administration