KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Den hemmelige skat

Skattefastsættelsen i kommunerne 2011
Vi har undersøgt, hvor synlige de kommunale skatter var i forbindelse med byrådenes arbejde med budget 2011.
Udskriv Del på
Forfattere: Rasmus Dørken og Bo Panduro
Udgivet: April 2011

Den hemmelige skat

KREVI har i dette projekt undersøgt synligheden af de kommunale skatter i forbindelse med fastlæggelsen af dem i kommunernes budgetlægning for 2011. 67 borgmestre har svaret på et spørgeskema om processen.

Undersøgelsen viser, at der i de fleste kommunalbestyrelser er få drøftelser af kommunens beskatningsniveau. 25 % af kommunerne angiver, at de slet ikke har drøftet beskatningsniveauet under budgetforhandlingerne. 31 % af kommunerne angiver, at de har drøftet beskatningsniveauet som selvstændigt tema i forbindelse med budgetlægningen. Få kommuner har gjort noget aktivt for at involvere borgerne i en debat om beskatningsniveauet. Det er sket i hver fjerde kommune.

Samlet viser undersøgelsen, at kommunernes skattefastsættelse ikke er særlig synlig. I kommunalbestyrelserne er der et lavt konfliktniveau omkring skat, og debatten om skat med borgerne er i de fleste kommuner meget begrænset.

I forlængelse af rapportens resultater er det relevant at overveje, om de kommunale skatters kan blive mere synlige. Rapporten giver derfor en række bud på, hvordan det kan foregå.

Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Økonomi og administration