KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

God kommunal økonomistyring

En undersøgelse af seks kommuners praksis
Den første undersøgelse af sin art i Danmark dokumenterer, hvad der kendetegner kommuner med god økonomistyring og adskiller dem fra kommuner med mindre god økonomistyring.
Udskriv Del på

God kommunal økonomistyring

Kommunerne har mulighed for at indrette deres økonomistyring, så den giver et vist økonomisk råderum, på trods af nulvækst og stramme økonomiske rammevilkår. Det kræver først og fremmest stærk politisk forankring, eller sagt på en anden måde: Lokalpolitikerne skal signalere og agere efter, at økonomien er en ufravigelig ramme for al aktivitet, og direktionerne skal have et klart mandat til økonomistyring og agere derefter. Desuden skal der grundlæggende være en tro på, at kommunale udgifter er styrbare.

Målet for projektet ”God kommunal økonomistyring” har været at finde frem til, hvordan politikere og embedsmænd konkret gør i de kommuner, som bedriver god økonomistyring. Vores nøgletal for kommunernes økonomiske styring viser, at der er stor forskel på kommunernes økonomiske præstationer, og at de har en udfordring i forhold til at styre deres økonomi.

Samtidig tyder vores undersøgelser på, at de forskellige præstationer ikke kan forklares med forskelle i økonomiske grundvilkår, og det ser ud til, at der blandt de kommuner, der udviser god økonomistyring, er både ”fattige” og ”rige” kommuner.

Vi har analyseret seks kommuner udvalgt i par bestående af en kommune med gode økonomiske resultater og en med mindre gode resultater i perioden 2007-2009. Vi har dels analyseret alle relevante dokumenter, dels interviewet relevante politikere inklusive borgmestrene og relevante embedsmænd.

Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Økonomi og administration