KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Tæt på en svensk kommune

Inspiration fra Borås Kommunes praksis på området for udsatte børn og unge
I dette projekt er vi gået i dybden med den svenske praksis på området for udsatte børn og unge og har set nærmere på det, svenskerne konkret gør.
Udskriv Del på
Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Lone Bjørn Madsen og Morten Eriksen
Udgivet: Marts 2012

Tæt på en svensk kommune

I denne rapport har vi lavet et casestudie af en svensk kommune, Borås, som danske kommuner kan sammenligne sig med og forhåbentlig lære af.

Borås Kommunes arbejde med udsatte børn og unge er blandt andet karakteriseret ved følgende:

  • Blandt kommunens leverandører er det tværkommunale aktieselskab Gryning Vård AB, der leverer en væsentlig del af de indsatser, som kommunen benytter. Borås er sammen med 49 andre kommuner medejer af selskabet.
  • Konkrete mål for de visiterede indsatser, og fra forvaltningens side følges hyppigt op på, om målene opfyldes.
  • Det politiske niveau følger op på alle anbringelser hver 6. måned. I modsætning til Danmark gælder det både frivillige anbringelser og anbringelser uden samtykke.
  • Hver sagsbehandler har 15-20 børn og unge ad gangen. I Danmark kan en sagsbehandler have sager svarende til mellem 30 og 50 børn og unge.
  • Internt arbejdes med tæt ledelsessparring, kollegial sparring, specialisering og begrænset kompetence til nyuddannede.
  • Udbredt viden om forskningen inden for området. Udstrakt grad af konsensus om Borås’ indsatstrappe, som beskriver, hvilke typer af foranstaltninger kommunen bør anvende og i hvilken rækkefølge.
  • Indsatserne tænkes i et normaliseringsperspektiv. Fx tilstræbes, at et evt. institutionsophold er tilrettelagt således, at det minder mest muligt om en almindelig hverdag.
  • Familie- og netværksinddragelse. Kommunen arbejder systematisk med at inddrage barnets familie og netværk i hele sagsforløbet og på alle indsatstrin.
Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration, Social