KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kommunernes økonomiske politikker

En kortlægning primo 2012
Denne første kortlægning af de økonomiske politikker i alle 98 danske kommuner viser, at 78 af dem har en økonomisk politik med mindst én politisk vedtaget, flerårig, økonomisk målsætning. 15 kommuner har et helt sæt af konkrete måltal for både årsresultat, likviditet og gæld.
Udskriv Del på
Forfattere: Eli Nørgaard, Bo Panduro og Jørgen Mølgård Lauridsen
Udgivet: Juni 2012

Kommunernes økonomiske politikker

Formålet med projektet har været at kortlægge kommunernes økonomiske politikker med henblik på dels at gøre status over udbredelsen, dels at give kommunerne konkret inspiration til udarbejdelse og udvikling af deres økonomiske politikker.

Rapporten præsenterer både målsætninger og de konkrete måltal fra de 78 kommuner.

En politisk vedtaget økonomisk politik med et sæt af konkrete økonomiske målsætninger, som der er politisk konsensus omkring og vilje til at efterleve, kan nemlig være med til at fremme god kommunal økonomistyring. Det fandt vi frem til i projektet ”God kommunal økonomistyring” fra 2011.

Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområde: Økonomi og administration