KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Kommunernes administrationsbygninger

Effektivisering som følge af Strukturreformen
Kommunerne har i vid udstrækning effektiviseret anvendelsen af deres administrationsbygninger efter kommunalreformen. Antallet af administrationsbygninger er således reduceret med 29 procent i sammenlægningskommunerne og med 8 procent i fortsætterkommunerne. Det viser en undersøgelse af effektivisering af kommunernes administrationsbygninger.
Udskriv Del på
Forfattere: Bo Panduro
Udgivet: August 2012

Kommunernes administrationsbygninger

Undersøgelsen baserer sig på et spørgeskema, udsendt til alle landets kommuner i 2012. 74 kommuner har besvaret skemaet. 72 procent af kommunerne har gennemført effektiviseringer siden 2007, og 52 procent har besluttet at effektivisere i fremtiden. Effektiviseringerne går nogenlunde ligeligt ud på at anvende færre kvadratmeter, at anvende færre lokationer og at optimere driftsudgifterne for de administrative bygninger.

Undersøgelsen er rekvireret af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med regeringens evaluering af kommunalreformen.

Mere fra samme projekt
Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Vidensområde: Økonomi og administration