KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

De tidligere amters administrationsbygninger

Kommunerne har i vid udstrækning effektiviseret anvendelsen af deres administrationsbygninger efter kommunalreformen. Antallet af administrationsbygninger er således reduceret med 29 procent i sammenlægningskommunerne og med 8 procent i fortsætterkommunerne. Det viser en undersøgelse af effektivisering af kommunernes administrationsbygninger.
Udskriv Del på
Forfattere: Bo Panduro
Udgivet: August 2012

De tidligere amters administrationsbygninger

Et overblik over de 14 amtsgårdes ejerskab efter kommunalreformens gennemførelse viser, at fem af amtsgårdene er overgået til de nye regioner, fem er overgået til kommunerne, tre er overgået til staten, og en enkelt amtsgård er solgt til et privat selskab.

Undersøgelsen er rekvireret af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med regeringens evaluering af kommunalreformen.

Mere fra samme projekt
Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Vidensområde: Økonomi og administration