KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Kommunernes skolestruktur - analyse af udviklingen 2004-2011

Skolestrukturen har ændret sig betragteligt fra 2004-2011. Ændringen sker primært i slutningen af analyseperioden. Således lukker eller sammenlægger kommunerne betydeligt flere skoler i 2010 og 2011 end i perioden fra 2004 til 2009. På landsplan stiger den gennemsnitlige skolestørrelse fra 332 elever i 2004 til 374 elever i 2011. Det viser KORAs analyse af udviklingen af kommunernes skolestruktur fra 2004 til 2011.
Udskriv Del på
Forfattere: Simon Feilberg og Asbjørn Hovgaard Mathiasen
Udgivet: November 2012

Kommunernes skolestruktur - analyse af udviklingen 2004-2011

Isoleret set har kommunalreformen ikke haft betydning for forandringen af skolestrukturen. Det er udviklingen i elevtallet – særligt det faldende elevtal – der har betydning for kommunernes tilpasning af skolestrukturen. Der er dog stor forskel på, hvordan kommuner med faldende elevtal har tilpasset deres skolestruktur.

Notatet, der beskriver udviklingen i strukturen på folkeskoleområdet i perioden fra 2004 til 2011, er rekvireret af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med regeringens evaluering af kommunalreformen.

 

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Økonomi og administration