KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Hvad vil lovforslaget om socialtilsyn betyde for kommunernes styring?

KORA har gennemført en VAKKS-undersøgelse af det lovforslag om socialtilsyn, der snart fremsættes i Folketinget. Formålet er at undersøge, hvilke styringsmæssige konsekvenser kommunerne kan forvente ved implementering af lovforslaget.
Udskriv Del på
Forfattere: Hanne Søndergård Pedersen, Hans Knudsen og Morten Eriksen
Udgivet: Marts 2013

Hvad vil lovforslaget om socialtilsyn betyde for kommunernes styring?

Undersøgelsen beskriver endvidere forslag til regelforenklinger og hensigtsmæssig implementering. Undersøgelsen fokuserer på de styringsmæssige konsekvenser for henholdsvis de fem kommuner, der i fremtiden skal føre socialtilsyn (tilsynskommunerne) og for de kommuner, der i fremtiden skal købe socialtilsyn (køberkommunerne).

Undersøgelsen viser, at lovforslaget tilfører tilsynskommunerne væsentlige beføjelser, og køberkommunernes styringsmuligheder på området reduceres. Undersøgelsen peger også på, at den faktiske implementering af socialtilsynet bliver afgørende for, om de styringsmæssige konsekvenser bliver problematiske for køberkommunerne eller ej. Kommunerne påpeger i den forbindelse, at det er vigtigt, at socialtilsynene koordinerer deres praksis – både i forhold til kvalitetskravene til tilbuddene og i forhold til tilsynsomkostningerne.

Undersøgelsen peger også på, at der - særligt på voksen/ældreområdet - er behov for en præcisering af, hvilke tilbud der er omfattet af lovforslaget. Undersøgelsen peger desuden på, at det bør overvejes, om socialtilsynet skal omfatte alle aktiviteter i koncerner – dvs. også dagtilbud, skoler mv. for i højere grad at kunne følge det økonomiske flow på tværs af koncernen.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Økonomi og administration, Social