KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Kommunale serviceniveauer og produktivitet

I denne rapport beregnes serviceniveauet og potentialet for produktivitetsforbedringer i den kommunale sektor. Der er stor forskel på, hvor meget velfærd borgerne får for pengene i kommunerne. Hvis alle kommuner bliver lige produktive, er der adskillige milliarder at hente, viser ny målemetode, som KORA har udviklet for Produktivitetskommissionen.
Udskriv Del på
Forfattere: Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft
Udgivet: Juni 2013

Kommunale serviceniveauer og produktivitet

KORA har netop udgivet en rapport om kommunale serviceniveauer og produktivitet. Rapporten omhandler en analyse, som KORA har lavet for Produktivitetskommissionen.

Formålet med analysen har været dels at konstruere et mål for serviceniveauet i den kommunale sektor, dels at foretage en analyse af produktiviteten i den kommunale sektor under hensyntagen til forskelle i serviceniveauer.
 
I den nye benchmarkingmetode, som KORA har udviklet, har man identificeret 47 indikatorer, der hver især bidrager til at kaste lys over den konkrete service, kommunerne leverer til borgerne. Det er fx indikatorer for de faglige resultater i folkeskolerne, for personalenormeringer i dagtilbud, for omfanget af hjemmehjælpstimer, biblioteksudlån og vejkvalitet. Alle disse indikatorer vægtes sammen for at give et samlet billede af kommunernes serviceniveauer.
 
Det beregnede serviceniveau er herefter inddraget i en analyse af produktiviteten i den kommunale sektor. Analysen viser, at der i mange kommuner er et produktivitetspotentiale. Kommunerne kan udnytte sådan et produktivitetspotentiale på to måder: De kan bevare det udgiftsniveau, de har i dag, og få mere eller bedre service for pengene, eller de kan udnytte potentialet til at spare penge uden at sænke serviceniveauet.
 
Metoden, der er anvendt i analyserne, hedder Data Envelopment Analysis (DEA). DEA er en avanceret benchmarkingmetode, der sammenligner kommunerne på en sådan måde, at de hver især stilles i det bedst mulige lys. Metoden giver således et konservativt bud på kommunernes forbedringspotentialer, og den er ligeledes velegnet til at tage højde for de forskellige prioriteringer, der følger af det kommunale selvstyre.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområde: Økonomi og administration