KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Botilbudsområdet. Hvem, hvad, hvor

Kortlægning af området for botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende
I 2007 overtog kommunerne ansvaret for området for botilbud til voksne handicappede og sindslidende fra de tidligere amter. For første gang efter kommunalreformen foreligger der systematisk og sammenlignelig styringsinformation om kommunerne som både driftsherre og myndighed.
Udskriv Del på
Forfattere: Camilla Dalsgaard, Rasmus Dørken, Asger Grønlund Andersen og Simon Østergaard Møller
Udgivet: Juni 2012

Botilbudsområdet. Hvem, hvad, hvor

Rapporten afdækker botilbudsstrukturen i 2011 og kommunernes brug af botilbud og alternative foranstaltninger til voksne med handicap og sindslidelser i 2009-2010.

Undersøgelsen viser, at udgifterne til området er vokset meget fra 2002 til 2011. Derfor er det særligt bekymrende, set i et overordnet samfundsøkonomisk perspektiv, at det er så vanskeligt at skaffe sammenlignelig styringsinformation på området.

Undersøgelsen viser også, at kommunerne har en markedsandel på over 70 pct. af botilbudspladserne til voksne handicappede og sindslidende. Det betyder, at en væsentlig del af styringsudfordringen på området for botilbud til voksne handicappede og sindslidende ligger i og mellem kommunerne.

Resultaterne bygger på en kombination af registerdata og en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne. Dataindsamlingen til undersøgelsesrækken er nærmere beskrevet i ”Metodisk appendiks – botilbudsområdet”.

Type: Rapport
Udgiver: KREVI, Aarhus
Vidensområder: Social, Økonomi og administration