KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Den automatiserede budgetlægning. Kortlægning af kommunernes demografimodeller

KORAs analyse af kommunernes demografimodeller viser, at der i høj grad er tale om automatik, når kommunerne korrigerer deres budgetter for ændringer i befolkningens alderssammensætning. Analysen afdækker samtidig store forskelle i de udgifter, som modellerne beregner for den samme demografiske udvikling. For eksempel beregner de dyre demografimodeller på ældreområdet ekstraudgifter på ca. 64.000 kr. for hver ny 80-årig borger, imens de billige beregner ekstraudgifter på ca. 14.000 kr.
Udskriv Del på
Forfattere: Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen
Udgivet: Juni 2013

Den automatiserede budgetlægning. Kortlægning af kommunernes demografimodeller

Analyseresultaterne afrapporteres i to rapporter. I "Den automatiserede budgetlægning" ser vi på udbredelsen og anvendelsen af demografimodellerne generelt. I "Budgetlægning på ældreområdet" går vi i dybden med demografimodellerne på ældreområdet. Samlet peger analyseresultaterne på, at mange kommuner med fordel kan give deres demografimodeller et servicetjek.

Den automatiserede budgetlægning

Analysen viser, at de fleste kommuner anvender demografimodeller på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Det er derimod forskelligt, om kommunerne anvender demografimodeller på sundhedsområdet, handicapområdet og området for udsatte børn og unge. Der er desuden forskel mellem kommunerne med hensyn til, hvilke konkrete områder demografimodellerne omfatter indenfor de enkelte sektorområder.

For eksempel er det forskelligt, om de specialiserede tilbud er inkluderet i modellerne på folkeskole- og dagtilbudsområdet. Analysen viser endvidere, at de udgifter, som modellerne beregner, i alt overvejende grad ender i budgettet. Også selvom der er store forskelle i kommunernes budgetprocesser. I nogle kommuner sker der en reel politisk behandling af de beregnede udgifter, imens andre indarbejder dem automatisk i teknisk-administrativt budget.

Demografimodeller er regnearksmodeller, som kommunerne bruger til at beregne mer- eller mindreudgifter ved ændringer i befolkningens alderssammensætning, ofte under antagelse af et uændret serviceniveau. KORAs analyse er den første tilbundsgående kortlægning af kommunernes anvendelse af demografimodeller.

Analyseresultaterne afrapporteres i to rapporter. I "Den automatiserede budgetlægning" ser vi på udbredelsen og anvendelsen af demografimodellerne generelt. I "Budgetlægning på ældreområdet" går vi i dybden med demografimodellerne på ældreområdet.

Samlet peger analyseresultaterne på, at mange kommuner med fordel kan give deres demografimodeller et servicetjek.


Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Økonomi og administration, Social, Sundhed, Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge