KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Opsporing og tidlig udredning af demens (Pjece)

Der er i de senere år kommet øget fokus på demens, og der er sket en række initiativer med henblik på at sikre en tidlig indsats over for demenspatienter.
Udskriv Del på
Udgivet: Februar 2002

Opsporing og tidlig udredning af demens (Pjece)

Pjecen giver et bud på, hvad de nye tiltag har betydet for arbejdet i kommunernes ældresektor og blandt de praktiserende læger: Hvordan arbejder disse aktører med demensproblematikken, og hvordan forholder de sig til opsporing og udredning af demens som en del af deres arbejde?

Pjecen videregiver erfaringer fra fire kommuner, som har gjort en særlig indsats i relation til opsporing og tidlig udredning af demens. Formålet med pjecen er, at andre, som ønsker at sætte demens på dagsordenen, kan drage nytte af de erfaringer, der formidles.

Type: Rapport
Udgiver: FOKUS, København
Vidensområder: Social, Sundhed, Økonomi og administration