KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Arbejdet med pædagogiske læreplaner (Pjece)

kort gennemgang af den landsdækkende evaluering
Undersøgelsen om implementeringen af pædagogiske læreplaner i kommunerne viser følgende: De pædagogiske læreplaner er implementeret i de fleste kommuner, og der er en generel positiv indstilling til de pædagogiske læreplaner fra såvel dagtilbuddenes side som fra forvaltningernes side.
Udskriv Del på
Forfattere: Hanne Nielsen, Thomas Thorgård, Camilla Wang, Jill Mehlbye, John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen
Udgivet: Marts 2008

Arbejdet med pædagogiske læreplaner (Pjece)

Der er blevet udarbejdet skriftligt inspirationsmateriale og iværksat kurser, som brugerne generelt har været meget tilfredse med. Arbejdet med de pædagogiske læreplaner har styrket og har bidraget til en øget faglig dialog i fagligheden i dagtilbuddene.

Kommunerne ser de pædagogiske læreplaner som et godt målstyringsredskab og som et redskab til at skabe sammenhæng på dagtilbudsområdet. Det er især de store kommuner, der har udarbejdet retningslinjer for de pædagogiske læreplaner, og det er især daginstitutionslederne i de store kommuner, synes at de har fået god hjælp af kommunen.

Type: Rapport
Udgiver: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Vidensområder: Økonomi og administration, Børn og unge, Social