KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Videnskabelig artikel

Kapacitet i fremtidens almenpraksis

Muligheder og udfordringer for at realisere de overordnede visioner
Det er ifølge undersøgelser, som forfatterne har deltaget i, allerede i dag muligt at realisere markante stordriftsfordele i et større lægehus.
Udskriv Del på
Udgivet: Marts 2010

Kapacitet i fremtidens almenpraksis

Ansættelse af andre personaletyper som fx dedikerede kronikersygeplejersker og laboranter mv. kan på en gang aflaste lægerne og øge kapaciteten i et lægehus markant, hvis der er de rigtige rammer for deres arbejde.

Samtidig er der et klart behov for at støtte de dele af almen praksis, der ønsker at omlægge deres organisation og arbejdsdelingen mellem læger og personale. Det er hovedbudskaberne i denne artikel, der sammenfatter fire kapacitetsundersøgelser.

Type: Videnskabelig artikel, Månedsskrift for Almen Praksis, 89, 5: 421-430
Hvem har finansieret: Afdeling for almen praksis, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Vidensområde: Sundhed