KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Videnskabelig artikel

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestop før operation

Baseret på et randomiseret studie
Ethundredetyve rygere blev randomiseret til enten kontrolgruppe (sædvanlig behandling) eller interventionsgruppe. 
Udskriv Del på
Forfattere: Ann M. Møller, Jakob Kjellberg og Tom Pedersen
Udgivet: April 2006

Sundhedsøkonomisk analyse af rygestop før operation

I interventionsgruppen modtog patienterne 6-8 uger før kirurgi et intensivt interventionsprogram. Ved opgørelsen af omkostningerne blev der fokuseret på direkte omkostninger. Til fastsættelse af omkostningerne ved komplikationer, blev der anvendt diagnoserelateret gruppetakst for reoperationer.

64% af interventionsgruppen ophørte med at ryge versus 8% i kontrolgruppen. 5,4% i interventionsgruppen fik sårkomplikationer, 3,6% blev reopereret. I kontrolgruppen fik 30,8% sårkomplikationer, 15,4% blev reopereret.

De offentlige omkostninger var næsten ens i de to grupper, mens de samfundsøkonomiske omkostninger var lavere i interventionsgruppen.

Den økonomiske analyse viser, at et interventionsprogram er økonomisk hensigtsmæssigt både for de offentlige kasser og for patienterne. På baggrund af beregningerne må anbefalingen være, at alle patienter, der står på venteliste til de nævnte operationer, tilbydes et rygeinterventionssprogram.

Type: Videnskabelig artikel, Ugeskrift for læger, 168, 10: 5
Hvem har finansieret: Rigshospitalet
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration