KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Sygeplejerskernes veje på arbejdsmarkedet

Det danske arbejdsmarked er fortsat præget af mangel på uddannet arbejdskraft på en række områder. Det gælder i høj grad inden for mange arbejdsfunktioner på den offentlige sektors arbejdsmarked. Helt centralt står manglen på sygeplejersker. En mangel som må forventes at gøre sig gældende også fremover, hvor en aldrende befolkning vil øge behovet for den sygeplejefaglige ind-sats.
Udskriv Del på
Forfattere: Torben Pilegaard Jensen, Christina Holm-Petersen og Britt Østergaard Larsen
Udgivet: December 2009

Sygeplejerskernes veje på arbejdsmarkedet

Også nye behandlingsmuligheder trækker i samme retning. At sikre et tilstrækkeligt udbud af sygeplejefagligt personale med god kvalitet er således en stor udfordring.

Men også spørgsmålet om, hvilke indsatser der kan medvirke til at fastholde sygeplejerskerne i de job og arbejdsfunktioner, som deres uddannelse retter sig mod, er ikke mindst lige så vigtigt.

Af samme grund har AKF, i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, gennemført denne undersøgelse af sygeplejerskernes arbejdsmarked.

Type: Rapport
Udgiver: DSI og AKF, København
Hvem har finansieret: AKF, Anvendt KommunalForskning
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration